Opłaty

Tabela wysokości Składek członkowskich i innych świadczeń

Część A - Składki członkowskie - Członek uczestnik

Zasady opłacania składek członkowskich - Członka Uczestnika:

Sekcja:

Piłki nożnej

Składka wpisowa - ponoszona jed­norazowo i wynosi:

0 zł/przystąpienie do Klubu.

Miesięczna Składka członkowska za:

- pierwsze dziecko w Klubie:

140 zł/m-c

- drugie i kolejnego dziecko lub dziecko z KDR:

120 zł/m-c

- dziecko, które nie uczestniczy w cotygodniowych zajęciach a chce być członkiem uczestnikiem:

0 zł/m-c

  1. Wszystkie płatności wynikające z członkostwa w Klubie GKS Dopiewo prosimy dokonywać na konto w:

Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Dopiewie

Sekcja:

Konto nr:

- piłki nożnej

73 9043 1012 2012 0027 5293 0003

z dopiskiem w tytule w kolejności:

[imię nazwisko członka uczestnika], [rok urodzenia członka uczestnika]
Np. Jan Kowalski, 2009

  1. Składki płatne są do 10 dnia każdego miesiąca.

Składki i świadczenia zawarte w powyższej uchwale obowiązują od dnia 01.02.2023r.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości
Shoutbox
Dołącz do rozmowy ?